banner

Horário

Ano lectivo de 2019 - 2020

Hórario - Ano 2017

3ª e 6ª Feiras das 19:30 ás 20:30 e das 20:30 ás 21:30

Sábado das 9:30 ás 10:30 e das 12:00 ás 13:00
Crianças das 10:30 ás 11:30


Horário actualizado em 2019-08-27

Home
© 2020 Áshrama Tomar - Centro do Yoga - Todos os direitos reservados